Blue Flower

Umowy na Wyposażenie w ramch grantow z C.O. 3 podpisane

Szanowni Państwo. W dniu 21.08.2019r.  Lokalna Grupa Działania "Perła Jury" podpisała kolejną  umowę na realizację projektu grantowego: „Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury .  Przystępujemy do podpisywania umów z Grantobiorcami, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu dot. realizacji i rozliczania wniosków o powierzeniu grantu. Życzymy powodzenia w realizacji założonych zadań.