Blue Flower

Wyjazd szkoleniowy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Perła Jury zamierza zorganizować w dniach 30-31.01.2020 wyjazd szkoleniowo- integracyjny do Koszęcina.
W wyjeździe mogą wziąć udział członkowie LGD którzy aktywnie uczestniczą w pracy i promocji stowarzyszenia.
Odpłatność - 50zł/osoba. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15-01-2020r
Więcej informacji udzielimy telefonicznie w godzinach pracy biura