Blue Flower

Posiedzenie Rady Programowej- ocena wniosków w konkursie 1/2019

Wiceprzewodniczący Rady Programowej LGD "Perła Jury" zwołuje posiedzenie Rady w dniu 16.04.2019r. (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie LGD.

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2019 dot. Podejmowania działalności gospodarczej
  2. Podjęcie uchwały ws. opinii dla Wnioskodawcy
  3. Wolne wnioski i zapytania.