Blue Flower

Posiedzenie Rady Programowej

Wiceprzewodniczący Rady Programowej LGD "Perła Jury" zwołuje posiedzenie Rady w dniu 26.03.2019r. (wtorek) o godz. 9.00 w siedzibie LGD.

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena wniosków złożonych w ramach konkursów 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G
  2. Wolne wnioski i zapytania.